Mời anh em xem video cưa đôi khung titaninum của iPhone 15 Pro

Mời anh em xem video cưa đôi khung titaninum của iPhone 15 Pro

Thế cho nó rõ nhá , Anh RigEverythink ko bao giờ làm anh em thất vọng , hình rất rõ và nét ,1 viền Titan được hàn vào khung nhôm để cho ra 1 sản phẩm nhẹ hơn thép và bền hơn nhôm , Mấy ông thầy bói phán " Mạ Titan " đâu rồi ấy nhỉ vào phát biểu cái0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm