Đọc bài này và đọc comment mới thấy trẻ con VN còn khổ dài dài.

Đọc bài này và đọc comment mới thấy trẻ con VN còn khổ dài dài.

Đọc bài này và đọc comment mới thấy trẻ con VN còn khổ dài dài.

Đọc bài này và đọc comment mới thấy trẻ con VN còn khổ dài dài. Tư duy của mấy người này nó tương tự mấy người thích khổ d_âm ấy. Thiết nghĩ giáo viên, giảng viên mỗi sáng trước khi đứng lớp dạy nên được trưởng khoa kiểm tra 5 phút coi có đủ kiến thức, kỹ năng không. Nhân viên đi làm đầu giờ sáng cũng nên được sếp kiểm tra miệng nghiệp vụ. Để coi các người còn bảo "áp lực tạo thành công" hay "thú vui vô đối" nữa ko nhé. Còn muốn trẻ con nó ôn lại kiến thức thì có khó gì. Chỉ cần một bài thuyết trình cá nhân, một bài thuyết trình nhóm mỗi môn học, cho tụi nó chuẩn bị trước là được thôi. Sự vui vẻ mới tạo ra hứng thú học tập và tăng khả năng tiếp thu, nhứt là với trẻ nhỏ. https://ift.tt/9eBuCfA

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm