Sự sa sút của một công ty kinh doanh dựa trên lòng yêu nước.

Sự sa sút của một công ty kinh doanh dựa trên lòng yêu nước.

Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng liên tục kinh doanh sa sút: Lợi nhuận giảm 74%, tỷ suất sinh lời giảm từ mức hai chữ số còn 2,1%

Từ năm 2019, lợi nhuận Bkav Pro giảm mạnh với tỷ lệ giảm bình quân 12%/năm.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm