Xin mọi người app có thể xoá nhiều trang trắng trong pdf cùng 1 lúc với, mình có tài liệu lẫn lộn 1

Xin mọi người app có thể xoá nhiều trang trắng trong pdf cùng 1 lúc với, mình có tài liệu lẫn lộn 1

Xin mọi người app có thể xoá nhiều trang trắng trong pdf cùng 1 lúc với, mình có tài liệu lẫn lộn 1 mặt và hai mặt cho vào máy scan quét nó ra trang trắng xen kẽ, giờ mình muốn xoá nhiều trang trắng đó đi cùng lúc thì dùng app hay tool nào mn?0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm