Anh em cho hỏi iPhone XS Max pin 80% nhưng nhiều lúc sạc không lên % pin, phải khởi động lại thì mớ

Anh em cho hỏi iPhone XS Max pin 80% nhưng nhiều lúc sạc không lên % pin, phải khởi động lại thì mớ

Anh em cho hỏi iPhone XS Max pin 80% nhưng nhiều lúc sạc không lên % pin, phải khởi động lại thì mớ

Anh em cho hỏi iPhone XS Max pin 80% nhưng nhiều lúc sạc không lên % pin, phải khởi động lại thì mới sạc được là bệnh gì và cách khắc phục như thế nào? Thanks anh em.

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm