Khiếp thật, 42M$

Khiếp thật, 42M$

Nếu bây giờ là 30 năm trước có khi mua iPhone bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt hong trừng, sắp tới khi chiến trang N - U kết thúc có thể người N cũng đánh thuế tiêu thụ đặc biết với iPhone và các sản phẩm của Mỹ và đồng minh để tái thiết lại kinh tế... Em MEN dự đoán thôi, đừng quăng gạch em MEN nha ^^0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm