Nếu Bkav anh Quảng đã thực sự từ bỏ dự án Bphone thì anh em anti chúng ta cũng nên đóng cái topic...

Nếu Bkav anh Quảng đã thực sự từ bỏ dự án Bphone thì anh em anti chúng ta cũng nên đóng cái topic...

Bỏ là bỏ thế nào , đã nắm trong tay công nghệ lõi đã đào tạo đội ngũ kỹ sư cho Qualcom VN , đã xuất khẩu bao nhiêu lô Bphone qua Dubai và châu Âu rồi mà . Nhưng quan trọng nếu bỏ thì lấy đâu ra những clip hài ra mắt điện thoại mà anh em đã từng phải cười lăn quay khi nghe anh chém gió còn tay anh vung phần phật0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm