Nhìn cái màu và cụm camera mê quá anh em. (Google Pixel 8 Pro)

Nhìn cái màu và cụm camera mê quá anh em. (Google Pixel 8 Pro)

@lephap9x Từ Pixel 7, Google làm cụm camera bằng chrome làm nổi bật sự mất cân bằng của cụm camera và flash. Vẫn thích material trên Pixel 6 hơn, màu tối làm cụm camera nhìn ưa mắt hơn.
Mà từ con Pixel 6, Google kết hợp với Bellroy làm ra mấy cái leather cases quá đẹp. Phải mua.

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm