Tôi thấy @trimsedinang rất thân với ceo của chúng ta. THÂN vì món nỳ thì giờ trim THÂN ai người...

Tôi thấy @trimsedinang rất thân với ceo của chúng ta. THÂN vì món nỳ thì giờ trim THÂN ai người...

@NguyenNguyen22 Hoalo hotel rồi, há mồm ra bốc phét thì quản giáo nó lấy gầm giày đạp thẳng mõm chứ đâu có giống khi còn tự do? Trang Facebook cá nhân bỏ đó 5 tháng nay rồi, lạnh lẽo và u ám ghê lắm... nghĩ cũng tội.

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm