Ứng dụng nào trên Android hỗ trợ tính năng khoanh (Stroke) & làm mờ (Mosaic) vậy AE?

Ứng dụng nào trên Android hỗ trợ tính năng khoanh (Stroke) & làm mờ (Mosaic) vậy AE?

Ứng dụng nào trên Android hỗ trợ tính năng khoanh (Stroke) & làm mờ (Mosaic) vậy AE?
Mình thấy mặc định trên iOS tích hợp tính năng Stroke (cả vuông lẫn tròn), còn thao tác làm mờ (Mosaic) đã có ứng dụng Skitch nhưng Android thì xài app nào? 🤓0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm