Các ứng dụng như Sunbird, Beeper, Nothing Chats rồi sẽ đi về đâu khi Apple hỗ trợ RCS?

Các ứng dụng như Sunbird, Beeper, Nothing Chats rồi sẽ đi về đâu khi Apple hỗ trợ RCS?

Ba ứng dụng kể trên đều là các ứng dụng giúp cho người dùng Android có thể nhắn tin với người dùng Apple qua iMessage, nhắn tin với nhau đều hiện bong bóng xanh dương (blue bubbles) hay vì bong bóng xanh lá (green bubbles). Nhưng cả ứng dụng này và các nền tảng tương tự đang đứng trước lối rẽ lớn khi mà Apple sẽ hỗ trợ RCS vào năm 2024.

Các ứng dụng như trên rồi sẽ đi về đâu khi rào cản giữa iOS và Android không còn nữa (Apple hỗ trợ RCS)? Mình ít nhất đã dùng qua Beeper, tuy nhiên vấn đề của các app như Beeper đó là niềm tin của người dùng, mức độ bảo mật thông tin khi người dùng trao tài khoản Apple ID vào một thiết bị khác không phải của mình.


Khi dùng Nothing Chats hay Beeper, người dùng sẽ đăng nhập Apple ID vào một hệ thống máy tính khác, không nằm trên thiết bị Android, nó chỉ đóng vai trò trung gian vì những thiết bị của Apple sẽ chỉ giao tiếp với nhau mà thôi. Vì vậy Sunbird hay Nothing Chats cần một hệ thống máy Mac để người dùng đăng nhập vào, sau đó mã hoá chúng và cho người dùng sử dụng.

Như vậy khi Apple chính thức hỗ trợ RCS thì các ứng dụng đó có còn tồn tại không? Mình nghĩ rằng vẫn sẽ tồn tại, tuy nhiên sẽ ở một hình thái nào khác thì mình chưa rõ, vì RCS hiện tại mới chỉ hỗ trợ các thiết bị Android, mà Android thì Google Messages đã có RCS rồi, máy Android chỉ cần cài là xài phà phà thôi. Mình cũng nghĩ rằng Apple sẽ giữ lại gì đó cho riêng mình, họ luôn là như vậy từ xưa đến nay rồi.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm