HarmonyOS 4.0 mới nhất thực ra là Android 12 ?

HarmonyOS 4.0 mới nhất thực ra là Android 12 ?

Liên quan sao ? Nó cũng như MIUI dựa trên Android. Và phiên bản Android phụ thuộc vào thời gian được hỗ trợ. Như dòng máy được cập nhật 2 bản android, 3 bản MIUI chẳng hạn, thì phiên bản MIUI cuối cùng - tức thứ 3 nó sẽ dựa trên phiên bản android thứ 2. HarmonyOS hay Oxygen, nay là HyperOS nó cũng vậy thôi chứ khác gì. Làm gì mà thay thế hoàn toàn Android được.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm