Hi anh em, thấy trong đây củng có nhiều anh em dân chạy các kiểu, mình thì trước giờ chủ yếu chạy b

Hi anh em, thấy trong đây củng có nhiều anh em dân chạy các kiểu, mình thì trước giờ chủ yếu chạy b

Hi anh em, thấy trong đây củng có nhiều anh em dân chạy các kiểu, mình thì trước giờ chủ yếu chạy bền vui thôi tính là sang năm tham gia thử giải này sẵn luôn đang tìm 1 đôi cho giải này tầm 10km đổ lại và thỉnh thoảng mang chạy bền nhẹ nhẹ ở bờ kè khu Sala này kia thì không biết nên chọn dòng Nike hay Asics anh em nhỉ, mình tìm tầm dưới 5triệu thôi ạ0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm