Ngày hôm ấy em đi trong mưa THẾ nhưng lại quên tim không khoá cửa

Ngày hôm ấy em đi trong mưa THẾ nhưng lại quên tim không khoá cửa

Ngày hôm ấy em đi trong mưa THẾ nhưng lại quên tim không khoá cửa
Để cho mưa lân la hỏi thăm lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm
Ngày em đi theo cơn mưa ngâu bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau
Ai đong ai đếm hết bao giọt sầu0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm