Ơ kiểu gì thế,ở VN mấy vụ bọn cho vay nặng lãi cố tình chuyển tiền vào TK của mình,thì công an bảo

Ơ kiểu gì thế,ở VN mấy vụ bọn cho vay nặng lãi cố tình chuyển tiền vào TK của mình,thì công an bảo

Ơ kiểu gì thế,ở VN mấy vụ bọn cho vay nặng lãi cố tình chuyển tiền vào TK của mình,thì công an bảo nếu không tìm cách trả lại thì sẽ bị quy vào tội chiếm đoạt tài sản,còn ở đây thì cảnh sát bảo phải tự thuyết phục nó trả lại tiền do ông kia tự chuyển,đéo hiểu kiểu gì,luật pháp mỗi nước mỗi khác à? =)))))0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm