[Video] Unbox Sony Xperia 5V

[Video] Unbox Sony Xperia 5V

@ngghuyy nếu thích thì quá ổn nha bạn, giá thì đợi ít hôm nó giảm. còn lại cấu hình, build, thiết kế đều tốt.

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm