[Android] Scrcpy mirror một hoặc nhiều màn hình Android lên máy tính cả có dây & không dây

[Android] Scrcpy mirror một hoặc nhiều màn hình Android lên máy tính cả có dây & không dây


- Giờ đây bạn chỉ cần chạy file scrcpy.exe là nó sẽ chạy lên màn hình mirror trên máy tính.

+ Kết nối không dây:
- Kết nối máy tính và máy android vào cùng một mạng wifi
- Kết nối cáp usb vào và kích hoạt adb qua TCP/IP bằng lệnh: adb tcpip 5555
- Rút cáp USB ra và kết nối không dây bằng lệnh: adb connect địa_chỉ_ip_máy_android:5555 (xem địa chỉ IP của máy android trong Setting > Wifi > bấm vào hotpot wifi đã kết nối để xem)
- Chạy lại file scrcpy.exe là nó sẽ mirror lên màn hình máy tính

Scrcpy cung rất nhiều chức năng và phím nóng để bạn có thể tùy chỉnh và chạy màn hình mirror theo ý muốn:
- Chỉnh kích cỡ màn hình
- Thay đổi bitrate
- Giới hạn frame rate (fps)|
- Khóa chiều quay màn hình (dọc/ngang)
- Quay video màn hình mirror
- Kết nối nhiều thiết bị Android để mirror nhiều màn hình cùng lúc.
- Hiển thị thêm các màn hình phụ (vd: máy samsung có kiểu màn hình thông thường và cho Samsung dex)0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm