Bạch Long Mobile lừa đảo?

Bạch Long Mobile lừa đảo?

@marsdiep Máy trợ giá nó khóa một số chức năng như FKnox, rất khó tinh tinh chỉnh hệ thống, up rom hay làm các việc khác. Rất nhiều người hay bị lừa bị dính mua máy Trợ giá nhà mạng nếu ko rành.
Chỉ khi bạn trả hết tiền nó mới mở khóa các chức năng hệ thống để bạn vọ vạch sâu hơn.
Nó cũng là chín hãng chỉ là bị khóa một số chức năng thui.

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm