Google đang xây dựng kho số bị chặn, dùng chung cho tất cả các thiết bị Android

Google đang xây dựng kho số bị chặn, dùng chung cho tất cả các thiết bị Android

Nói cách khác, khi bị chặn số điện thoại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chặn tin nhắn, hoặc các phương thức liên lạc khác có sử dụng số điện thoại bị chặn đó. Trước đây mỗi ứng dụng như gọi điện hay nhắn tin sẽ danh sách chặn riêng, không đồng bộ với nhau và cũng không sao lưu. Trong trường hợp đổi điện thoại thì danh sách đó không thể đồng bộ qua điện thoại mới được. Nhưng với giải pháp của Google, có thể điều đó sẽ làm được.

Giải pháp của Google được gọi là “simplified blocking”, chặn cả cuộc gọi và tin nhắn một khi thêm số điện thoại đó và danh sách. Sau đó, danh sách này sẽ được chia sẻ với các ứng dụng khác, có thể là True Caller chẳng hạn.’

Google đang thử nghiệm trong những bản cập nhật cho ứng dụng Phone by Google gần đây, chưa rõ khi nào sẽ bắt đầu triển khai chính thức, cái gì phải chờ mà thôi.

Android Authority.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm