Google Gemini 1.0 chính thức ra mắt, 3 "trạng thái", đã tích hợp vào Bard và Google Pixel 8 Pro

Google Gemini 1.0 chính thức ra mắt, 3 "trạng thái", đã tích hợp vào Bard và Google Pixel 8 Pro

Google Gemini 1.0 là mô hình ngôn ngữ có thể hiểu, vận hành và phân tích kết hợp giữa hình ảnh, văn bản và video, cho khả năng lý luận và coding tốt hơn mô hình hiện tại đang có trên Google Bard.

Theo Google, Gemini được Google sử dụng các phương thức đào tạo khác so với các phương thức hiện tại, sử dụng các bộ xử lý AI chuyên dụng của Google là Tensor Processing Unit thế hệ 4 (TPU4) và mới đây là TPUv5e, được cho là “công cụ tăng tốc AI mạnh mẽ, hiệu quả và có khả năng mở rộng (scalable) nhất, đặc biệt dành cho các mô hình tiên tiến.”

Mấu chốt là để giúp cho Gemini có thể xử lý và suy luận phức tạp hơn GPT-4 hiện tại. Google đã thử nghiệm Gemini để phân tích 200.000 tài liệu nghiên cứu khoa học, lọc ra những tài liệu có liên quan và sau đó tóm tắt dữ liệu trong khoảng một giờ, với việc code, Gemini có thể hiểu, giải thích và viết code chất lượng cao bằng Python, Java, C++ và Go.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm