One UI 6: Cách dùng tính năng phát wifi với password dùng 1 lần

One UI 6: Cách dùng tính năng phát wifi với password dùng 1 lần


Tính năng này sẽ bổ sung thêm quyền riêng tư khi chia sẻ wifi, cho phép bạn chia sẻ tạm thời với người khác và ngăn họ kết nối lại vào lần sau. Chỉ có trên One UI 6 nha anh em.

Xem lại những thay đổi trên One UI 6:0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm