Samsung galaxy Note 9 của mình dạo gần đây màn hình bị ngả vàng. Thỉnh thoảng cứ tắt màn hình là...

Samsung galaxy Note 9 của mình dạo gần đây màn hình bị ngả vàng. Thỉnh thoảng cứ tắt màn hình là...

Samsung galaxy Note 9 của mình dạo gần đây màn hình bị ngả vàng. Thỉnh thoảng cứ tắt màn hình là...

Samsung galaxy Note 9 của mình dạo gần đây màn hình bị ngả vàng. Thỉnh thoảng cứ tắt màn hình là bị, đợi 1 chút mở lại màn thì bình thường (hoặc phải tắt mở vài lần mới bình thường) . Cứ như vậy, tắt mở màn sẽ bị ngả vàng ngẫu nhiên. Nguyên nhân là do gì vậy anh em?

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm