Xiaomi 13T bản quốc tế sáng nay đã nhận được bản update HyperOS đầu tiên. Cảm nhận ban đầu là mọi

Xiaomi 13T bản quốc tế sáng nay đã nhận được bản update HyperOS đầu tiên. Cảm nhận ban đầu là mọi

Xiaomi 13T bản quốc tế sáng nay đã nhận được bản update HyperOS đầu tiên. Cảm nhận ban đầu là mọi thứ đều ổn và đẹp, font chữ mới đẹp nha, nhưng mà không có widgets hệ thống là sao ta?

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm