Zalo không sáng màn hình khi có cuộc gọi, không cập nhật Self-Managed Connection Services

Zalo không sáng màn hình khi có cuộc gọi, không cập nhật Self-Managed Connection Services

Phế phẩm của người Việt
Trên Android 14 mới, có cuộc gọi màn hình không sáng để biết, vì mình bình thường dùng máy tính hay để im lặng.
Còn bonus thêm tính năng mất dữ liệu mất danh bạ nếu đăng nhập lên máy khác trường hợp khẩn cấp cần mượn máy

7 năm rồi không cập nhật Self-Managed Connection Services
https://ift.tt/SpIhbvB
Thứ được giới thiệu năm 2015 trên Android 6.0 giúp tăng tương tác cuộc gọi
Chỉ có lobby, cộng đu mấy cái trend xàm xàm là giỏi0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm