Anh Quảng chắc nghỉ bán Bphone rồi, cửa hàng dẹp hết trơn rồi, giờ anh em bê fan phải gởi đâu để bả

Anh Quảng chắc nghỉ bán Bphone rồi, cửa hàng dẹp hết trơn rồi, giờ anh em bê fan phải gởi đâu để bả

Anh Quảng chắc nghỉ bán Bphone rồi, cửa hàng dẹp hết trơn rồi, giờ anh em bê fan phải gởi đâu để bả

Anh Quảng chắc nghỉ bán Bphone rồi, cửa hàng dẹp hết trơn rồi, giờ anh em bê fan phải gởi đâu để bảo hành, chẳng lẽ gởi về trụ sở bkav haha

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm