Mình có data gõ tắt Laban Key trên điện thoại Android, sao lưu bằng tài khoản Google. Có cách nào...

Mình có data gõ tắt Laban Key trên điện thoại Android, sao lưu bằng tài khoản Google. Có cách nào...

@soloshevcento @soloshevcento: như bạn có nói "Trên iOS ký tự thay thế chỉ có giới hạn", không biết có phải bạn đang đề cập tới chức năng gõ tắt có sẵn trên iphone không, nếu đúng vậy thì không phải ý cần hỏi rồi. Cái cần hỏi là: Đang xài máy cũ android, dữ liệu gõ tắt đã được nhập rất nhiều trên Laban key rồi, giờ cần tìm cách chép/đồng bộ dữ liệu đó qua Laban key được cài trên iphone nhưng chưa được. Tính sử dụng TeamViewer QuickSupport để chép/dán trực tiếp qua lại giữa máy tính và điện thoại cho nhanh nhưng iphone không cho phép Windows điều khiển iphone (Đính kèm giao diện bảng gõ tắt trên Laban key)

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm