Phân tích: Apple chiếm hơn 70% thị phần smartphone cao cấp 2023, Samsung và Huawei tăng trưởng

Phân tích: Apple chiếm hơn 70% thị phần smartphone cao cấp 2023, Samsung và Huawei tăng trưởng

Nhận định về sự tăng trưởng này, Counterpoint cho rằng:


Ghi chú: Doanh số quý 4 là số liệu sơ bộ

Xét về khu vực thì phần lớn sự tăng trưởng của thị trường cao cấp toàn cầu trong năm 2023 được thúc đẩy bởi các khu vực Trung Quốc, Tây Âu, Ấn Độ, Trung Đông, và Châu Phi (Trung Đông). Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông và Mỹ Latinh có thể sẽ đạt kỷ lục mới với doanh số smartphone cao cấp, trong đó Ấn Độ có thị trường cao cấp tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu.

Phân khúc siêu cao cấp đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường cao cấp: phân khúc giá từ 1.000 USD trở lên đã chiếm hơn 1/3 tổng doanh số của thị trường trong năm 2023.

Nhìn chung phân khúc cao cấp dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn trên toàn cầu trong thời gian tới. Các OEM với sản phẩm khác biệt và xây dựng được thương hiệu mạnh sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của phân khúc này.

→ Xem thêm:0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm