Samsung S23 ultra tầm nay mua ổn không vì em thấy sắp ra S24 ultra rùi ?

Samsung S23 ultra tầm nay mua ổn không vì em thấy sắp ra S24 ultra rùi ?

@HaiAnhPham Mới ra giá chát lắm đấy, chính ra giờ S23 ultra giá siêu rẻ mà đời vẫn cao vẫn ngon mà

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm