[Khuyến mãi] JASMY đã thực hiện một bước đột phá khác, xác nhận mức hỗ trợ ở mức 0,035 USD TNBS

JASMY đã thực hiện một bước đột phá khác, xác nhận mức hỗ trợ ở mức 0,035 USD

 $JASMY đã thực hiện một bước đột phá khác, xác nhận mức hỗ trợ ở mức 0,035 USD. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng để tăng giá hướng tới mục tiêu tiếp theo là 0,048 USD với khối lượng giao dịch đáng kể. Duy trì triển vọng tăng giá trên $BTC  là rất quan trọng.

Trước đây chúng tôi đã quan sát thấy mức tăng 570%. 

Mua coin JASMY ngay để nhận ưu đãi giảm giá 10% phí giao dịch tại sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới tại đây: https://s.tiemgiamgia.com/binance


0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm