Tra mã màu

 Color Picker online (tra cứu mã màu) | CSS Gradient Background

Tra màu: Nhập mã màu vào ô Hex rồi bấm Enter để xem. 

Tạo nền gradient trong CSS: Chọn kiểu Linear hoặc Radial → Muốn chỉnh màu cho Color Stop (Điểm dừng màu) bạn chỉ cần click chuột vào nó rồi chọn màu ngay phía dưới. 

Muốn thêm 1 Color Stop thì click chuột vào thanh trượt Gradient. Muốn xóa 1 Color Stop thì dùng chuột kéo nó ra ngoài. Bạn lấy code CSS ngay phía dưới.
Muốn xem bảng mã màu mời bạn xem tại đây nhé

0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm