Các dự án layer 1 tốt nhất bạn nên đầu tư để kiếm được lợi nhuận cao nhất

Các dự án lớp 1 tốt nhất bạn nên đầu tư để kiếm được lợi nhuận cao nhất trong chu kỳ tăng giá tiếp theo 2024/25!!

Lớp 1 chưa chết và sẽ không bao giờ chết chừng nào còn có Ethereum. Sẽ luôn có nhu cầu về các nền tảng hợp đồng thông minh lớp 1.

Hãy nói về 5 Layer1 hàng đầu có thể mang lại mức tăng cao nhất trong chu kỳ tăng giá.

1) Solana ($SOL )
Vốn hóa thị trường - $9,5 tỷ

2) SEI ($SEI)
Vốn hóa thị trường (Dự kiến) - $2 tỷ

3) Tiêm ($INJ )
Vốn hóa thị trường - $685M

4) Giao thức Oasis ($ROSE )
Vốn hóa thị trường - $270 triệu

5) Aleph Zero ($AZERO)
Vốn hóa thị trường - 250 triệu USD

Đây không phải là Lời khuyên tài chính Vui lòng tự nghiên cứu trước khi bỏ tiền vào các dự án này

Đầu tư tiền mã hoá tại đây: https://s.thanhi.com/binance


0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm