Samsung bắt đầu cập nhật Quick Share để tích hợp với Nearby Share

Samsung bắt đầu cập nhật Quick Share để tích hợp với Nearby Share

Sau khi cập nhật xong thì mình thấy icon Quick Share đã được thay đổi sang icon mới. Tuy nhiên Quick Share và Nearby Share vẫn chưa được hợp nhất.

Vào trong phần cài đặt của Quick Share thì thấy có thêm tuỳ chọn chia sẻ với thiết bị non-Galaxy. Khi chia sẻ với thiết bị Galaxy thì sẽ dùng tài khoản Samsung còn với thiết bị non-Galaxy thì sẽ dùng tài khoản Google.

Mình thử dùng Quick Share trên Z Fold5 để chia sẻ file sang cho Nearby Share trên Pixel 4a (5G) thì thấy vẫn chưa dùng được. Có thể cần thêm một vài bản cập nhật nữa để có thể hoạt động cũng như hợp nhất cả 2 lại. Google trước đó cho biết Quick Share mới sẽ bắt đầu phát hành từ tháng 2.

Chốt lại thì sau này dịch vụ chia sẻ file chung của Android sẽ có tên là Quick Share nha anh em.0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm