Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm trên App MbBank là gì?

Bạn đã từng nghe về sản phẩm Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm của MBBank nhưng không biết là sản phẩm gì cùng Thanhi.com tìm hiểu qua bài vết sau nhé

Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm là gì?

Sản phẩm Vay siêu nhanh - Thấu chi không tài sản bảo đảm: Là sản phẩm cho vay theo phương thức cấp Hạn mức thấu chi (HMTC) cho mục đích tiêu dùng cá nhân và không có tài sản bảo đảm, dành cho Khách hàng cá nhân có Tài khoản thanh toán tại MB và đáp ứng các điều kiện của MBBank. 

Theo đó, căn cứ trên đề nghị cấp Hạn mức thấu chi của Khách hàng (KH) qua (các) kênh số, MBBank sẽ thẩm định, phê duyệt và thực hiện cấp cho Khách hàng HMTC trên tài khoản thanh toán của KH. Các thỏa thuận về đề nghị vay vốn, hợp đồng cho vay được thực hiện trực tuyến trên kênh số.Tại sao nên Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm trên App MbBank?

- Giao dịch vay vốn siêu nhanh và an toàn trên App ngân hàng MBBank;

- Hoàn toàn chủ động trả nợ trước hạn miễn phí bất kỳ lúc nào trên App ngân hàng MBBank;

- Truy vấn thông tin khoản vay dễ dàng, nhanh chóng trên APP ngân hàng MBBank.

- Không cần tài sản bảo đảm thế chấp cho khoản vay;

 

Thủ tục và điêu kiện Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm trên App MbBank như thế nào?

Điều kiện :

- Khách hàng thỏa mãn ít nhất 1 trong 2 nhóm điều kiện sau :


+ Nhóm 1: Tài khoản thanh toán của KH đã mở tại MB đáp ứng thời hạn duy trì và các điều kiện khác theo quy định sản phẩm từng thời kỳ.


+ Nhóm 2: KH được trả lương qua tài khoản thanh toán tại MB đáp ứng quy định sản phẩm từng thời kỳ;

- Khách hàng không có nợ nhóm 2 trở lên tại thời điểm đề nghị vay vốn trong 12 tháng gần nhất;

- Khách hàng không có dư nợ tín chấp, hạn mức thấu chi tín chấp và thẻ tín dụng tín chấp tại MB.


Tài sản bảo đảm: Tín chấp (Không yêu cầu tài sản bảo đảm)


Đăng ký Vay siêu nhanh không tài sản bảo đảm trên App MbBank ở đâu?

Tải App Ngân hàng MB Bank và trải nghiệm

Link tải : https://l.linklyhq.com/l/v8eN


0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm