Lần đầu TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT VỚI SAMSUNG

Lần đầu TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT VỚI SAMSUNG

Lần đầu TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT VỚI SAMSUNG Máy mua mới sử dụng hơn 1 năm thì không có linh kiện của hãng để thay thế Có bác nào như mình mày lỗi đem ra TT Bảo Hành thì không có phụ kiện thay thế không? Nhân tiện mình hỏi phương thức xử lý trường hợp này0 Nhận xét

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Là gì?

👜 Mua sắm

♻ Mẹo vặt

🏛 Kinh nghiệm